HASTALIKLAR VE TRAVMALARI

 

A

Addison Kaybolma travması

ADDİSON Kaybolmak

Adet düzensizliği Kayıp

ADRENAL ADENOM

(böbrek üstü bezi) Aşırı büyük stresli bir travma

AFT Elde edemediği bir hedef, insan, konu vs, Kurtulamadığıbir insan, konu,

iş vs

AGORAFOBİ Bayılma tehlikesi ile ilgili

AĞIZ DİŞ PROBLEMİ Hayattan kopartamadığınız şeyler ile ilgili, (Değersizlik) tüküremediğiniz

çıkaramadığınız sözler gibi

Ağız içi yaraları elde edilemeyen, ya da kurtulunamayan bir şey. (İş, para, başarı, görev,

söz vb)

Ağız Kokusu Fiziksel olarak yemek istemekama alamamak, verilmemesi, aşermek

AĞIZ KOKUSU Elde edememe, istediğiniyiyememe

Ağız kokusu birşeyi yemek isteyipyiyememe

Ağız Ve Gırtlak

Sağ taraf: içeri almak (edinmek) sol taraf: dışarı atmak (kurtulmak) .

Örn. Patrona teslim edilmesi gereken iş, kurtulmak istenilen ilişki,

ayrılmak istenilenokul, kurtulmak istenilen lokma, ağzın-gırtlağın sol

tarafı : söylemek isteyip de söylenemeyen sözler ağzın- gırtlağın sol

tarafında sorunlar yaratabilir. Ya da işte yükselmek, para kazanma, arzu

edilen lokma sağ tarafı tetikler.

Ağrılı Adet Görme

Kadınlığın dan nefret etme, kendini kabul etmemek (Eril enerji) . Ters

cinsiyet beklentisinden de oluşur aile erkek beklediyse eğer ve kız

çocuğu olduysa bu da çok etkiler

Akciğer Nefes alamama, alana yapılanmüdahale

AKCİĞER HASTALIKLARI GENEL

SEBEBİ Ölüm korkusu

Akciğer Kanseri ölüm korkusu, nefessiz kalma, alana yapılan müdahale

Akciğer Nodül Alana müdahale, ölüm korkusu

Akciğer Zarı (Plevra) Göğse fiziksel saldır tehdidi. Göğsüm sıkışıyor! Bu konumuiçimi

daraltıyor!

Alerji Travma sırasında alerjeninortamda olması.

ALERJİK ASTIM Çok büyük korku, Alanamüdahale

Alerjik Kaşıntı Ayrılık, bir yerden ayrılmak

Alerjik Rinit Koku travması, bir travma yaşarken, ortamda baskın bir kokunun olması

ya da koku ileilgili herhangi bir şey olabilir korkusu

Alerjik rinit Koku travması

Als Kala kalma, şok olma, kararsızkalma

ALS Dona kalma, hareketedememe

ALS Dona kalma, şok olma, arada kalma

ALT ÇENE KEMİĞİKANSERİ Bir şeyi ısıramamak ile ilgilideğersizlik

ALT DERİ Pislik saldırı

Alt Islatma

Alana yapılan müdahale, alanınıkaybetme, alanın değişeceği endişesi,

birini çıplak görme, Şiddete maruz kalma, birinin şiddete maruz

kaldığını görme.

Alt ıslatma çocuğa yapılan müdahale

ALT ISLATMA (ÇOCUKLARDA) Çocuklarda kötü muameledayak gibi

Alzheimer Birini kaybetme

Alzheimer Çok büyük bir kayıp, daha fazla acı çekme üzülme diyebeyin hafızayı

blokluyor

ANEMİ Değersizlik, Suçluluk, Başarısızlık, (kan ile ilgilihastalıkların geneli

değersizlik)

Ankilozan Spondilit Değersizlik, suçluluk, başarısızlık

ANKİLOZANSPONDİLİT Değersizlik, dona kalma, suçluluk, Başarısızlık rezilolma

Anksiyete Bayılma, kontrol edememe, cinsel utanma

ANKSİYETE Panik olmak, Bayılma, Kontroledemediği bir durum

Anoreksia Cinsel utanma travmaları, kilosuile ilgili dalga geçme

Aort Damarı Değersizlik, entelektüel değersizlik, alana müdahale

Arpacık Göze yapılan saldırı, bakış veyafiziksel saldırı.

Arpacık tiksinilen iğrenillen bişeye bakmak /zorunda kalmak/tesadüf etmek. .

ASPERGER SENDROMU Korku travması ya da cinseltravma

Astım Alana müdahale, korku

Astım alana yapılan müdahale, çokbüyük bir korku

Astım alana yapılan müdahale veyaçok büyük bir korku

ASTIM Yetememek, Yetişememek, Aciz hissetmek

Astigmat

Birini kaybetme. Gözden kaybetme. Aynı anda onu hemseviyorum, hem

nefret ediyorum. Ona ıstırabı mı göstermek istemiyorum.

Gerçeğim çarptırıldığını görüyorum. – Acılarımı başkaları görmesin, ben

herşeye katlanırım.

Aşırı Terleme Saldırı, Pislik travması

Aşırı terleme saldırı travmaları

ATEŞ İyileşme

Atriyal Fibrilasyon (kalbi

düzensiz ve hızlıatıyor) Kalbim duracak korkusu, kalbim durursa kalp krizi geçirirsem korkusu.

Avesküler Nevroz Yardım alamama

AYAK – EL ÜŞÜMESİ Dolaşım bozukluğu, sebebi stres döneminde takılı kalmak

Ayak Altı Alanı terketme isteği

Ayak Altı Çatlama, Egzama Bir yeri terketme

Ayak altı rahatsızlıkları alanı terk etme isteğidir. Gitmek istiyor gidemiyor, izin verilmiyor veya

bir mani ile gitmek istediği yere varamıyor

Ayak altındaki yanma aşırı öfke

Ayak Bileği Karşı koyamama, kaçamamak

Ayak bileği karşı koyamamak, kaçamamak

Ayak Kemiği Ayağı kullanamama, kaçamama, ileriye bir yere gidememe, hızlı

gidememe

Ayak kemiğinde ağrı ileri gidememek gidemediğinidüşünmek, yetişememe, gitmek istediği

yere gönderilmeme

Ayak Terleme Pis bir yere basma

Ayak terlemesi pis bir yere basma ya dasaldırı

Ayak Üşümesi Stres döneminde olduğu anlamına gelir. Yaşanan travmaher ne ise

beyin çözememişse dolaşımda sorun var.

Ayak Yanması Aşırı öfke. Baskın el geçerli

AYAK YANMASI Bir taraf acı çekerkenayrılmak (fiziksel)

ayaklar ileri gidememek

ayaklarda kireçlenme

değersizlik, suçluluk, başarısızlık. Gitmek istediginbir yere gidememek,

engellendiğin, gidemedigin için üzüntü, suçluluk yaşıyorsun. Beynin de

sen üzülme de git diye sürekli oraya çalışıyor, ayaklarını zorluyor.

Ayaklarda yanma ayrılık travması

Ayak kemiğinde ağrı ileri gidememek gidemediğinidüşünmek, yetişememe, gitmek istediği

yere gönderilmeme

Ayak Terleme Pis bir yere basma

Ayak terlemesi pis bir yere basma ya dasaldırı

Ayak Üşümesi Stres döneminde olduğu anlamına gelir. Yaşanan travmaher ne ise

beyin çözememişse dolaşımda sorun var.

Ayak Yanması Aşırı öfke. Baskın el geçerli

AYAK YANMASI Bir taraf acı çekerkenayrılmak (fiziksel)

ayaklar ileri gidememek

ayaklarda kireçlenme

değersizlik, suçluluk, başarısızlık. Gitmek istediginbir yere gidememek,

engellendiğin, gidemedigin için üzüntü, suçluluk yaşıyorsun. Beynin de

sen üzülme de git diye sürekli oraya çalışıyor, ayaklarını zorluyor.

Ayaklarda yanma ayrılık travması

AYAKTA SİĞİL Bir yeri terk etmek ile ilgiliFiziksel ayrılık

Ayaktaki siğil Bir yeri terk etmek zorundakalmak

B

B12 Eksikliği Değersizlik, suçluluk, başarısızlık

BACAK Değersizlik, artık eskisi gibi işyapamama, yürümede güç eksiği

BACAK AĞRISI Kaybetme korkusu ör:çocuğunu bir yerde kaybetmek

Bacaklar (Kas)

Kaslar: travma sırasında kaçamadığını, tuzağa düşürüldüğünü,

hapsolacağını düşünmek, hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye

mahkum düşünmek, bacaklarıyla gitmesiçıkması gereken yerlere

çıkamadığını hissetmek

Bacaklar (Kemik) Zorluğa karşı ayakta duramamak

Bacaklarda morluk değersizlik, kaçamama

BADEMCİK Elde edememe (isteyip de elde edemediği ulaşamadığı bir iş bir terfi

insan mal ev vs) , Kurtulamamak (söz, görev, iş, insan vs)

Bademcik İltihabı Bir şeyden kurtulamama, eldeedememe

Bağırsak Sindirilemeyen öfke

Bağırsak folip sindirilemeyen öfke, alanayapılan müdahale

Bağırsakta gaz sindirilemeyen öfke

Balık Alerjisi Bulantı, kusma, ishal ise sindirilemeyen öfke, bu bulgularyoksa

zehirlenme ile ilgili olabilir

Başta Egzama Büyük birini kaybetme

BAŞTAKİ YAĞBEZESİ Başarısızlık, Değersizlik, Zeka ile ilgili başarısızlık

BEHÇET Ayrılık

Behçet Ayrılık acısı, birisini kaybetmek

Bel Kimlik yada yardım görememe değersizliği

Bel Fıtığı

Yalnız bırakılma, dayanaksız kalma, değersizlik, ailenin yanında

olmaması, Adaletsizlik, değersizlik, aşırı sorumluluk taşıdığını hissetme,

uyumsuz ilişkiler içinde aşırı zorlanma

Bel fıtığı Kimliksel travma, çok baskı, yalnız bırakılma

BEL FITIĞI Kimliksel değersizlik, Belirli birkonuda yeterince destek alamama

travması

BEL KAYMASI Yeterince destek alınamayantravmalar ya da cinsel kimlik, Tüm

sorumluluğu üzerine alma

BELDE SİNİRSIKIŞMASI Kimliksel değersizlik

Ben Saldırı, pislik

Ben (Gözde) Görmek istemediğin saldırı

Beyin Kanaması Her türlü travma olabilir. Bazendeğersizlik çıkabiliyor

Beyin sapı tümörüiçin. Nefessiz kalma?

Beyin Tümörü Her türlü travma olabilir.

beyin tümörü

Her türlü travma, tramva sonucu beyin böbrekleri secmisse

bobreklerdeki degisiklik için beyindeki bölgefazla tepki verirse beyin

tümörü olabilir

Beyinde KapasiteAzlığı Sevgiyi alamamak

Bipolar Cinsel utanma travmaları

Boğaz Şişliği Elde edemediği bir şey

Boğazda Yumru Hissi Boğulma tehlikesi

Borderline Cinsel utanma travmaları

Boyun adaletsizlik

Boyun Düzleşmesi Adaletsizlik, başarısızlık

BOYUN DÜZLEŞMESİ Adaletsizlik, Öfke

Boyun Fıtığı Değersizlik, güçsüzlük, adaletsizlik, sıkışma

Boyun fıtığı adaletsizlik, entellektüeldeğersizlik

BOYUN FITIĞI Adaletsizlik, Entelektüeldeğersizlik (akılla ilgili değersizlik)

Böbrek kanseri Birisini kaybetmek, yer değiştirmek, tek başına kalmak, veya sıvı

travmaları

Böbrekte ProteinKaçağı Topluluktan geri kalma, ayrı kalma. ailesinden, akrabalarından, arkadaş

grubundan ayrı kalma, gurbet gibi. herkes bir arada o geride kalmış

BÖBREKTE TAŞ Ayrılık, Terk edilmek, Ayrılmak istemek, Bulunduğugüvenli alanı

değiştirmek, Mekan değiştirme

Bronşit Alana yapılan müdahale

Bronşit alana yapılan müdahale

BRONŞİT Erkekte Alana müdahale, kadın ise kimliğine müdahale

BULANTI Sindirilemeyen öfke

Burun Akıntısı Koku travması

BURUN ETİ Koku travması

Burun Kanaması Koku travmasının iyleşme krizi

BURUN KANAMASI Koku travmasında iyileşmekrizi

Burun Tıkanıklığı Travma sırasında alınan baskınkoku

C-Ç

Candida Saldırı, Pislik travması

Cilt Kanseri Kişiliğe kimliğe tehdit veya pislik travması, Bu yüz bölgesiile ilişkilenmiş

Cilt Lekesi Ayrılık travması

cinsel isteksizlik genel depresyonla ilgili olabilir, Bir erkek bölgesindetehlike varken

(iflas) cinsellikle daha az ilgilenbilir

CROHN Sindirilemeyen öfke

CUSHING SENDROMU Kaybolmak, yanlış yerdeolmak

Çene Kanseri Birşeyi ısıramamakla ilgilideğersizlik

ÇİKOLATA KİSTİ Birisini kaybetmek, Ölüm, Terk edilme

Çocuk Yapamama Baba, eş, çocuk kaybı, cinseltravma

Çok Yeme Duygusal açlık, öfke

Çölyak Sindirilemeyen öfke, suçluluk, sindirilemeyen besin

ÇÖLYAK Sindirilemeyen öfke

D

D Vit. Eksikliği Değersizlik, suçluluk, başarısızlık

Dalak kan ile ilgili travma. Kan görme, yaralanma, kendisiveya başkası olabilir

Dalak Büyümesi Kanama, kanlı yaralanma, kangörme

Damar Küçük damarlarda çirkinlik, büyük damarlarda zorla tutulma

Demans Ölüm, kayıp.

DEMİR EKSİKLİĞİ Değersizlik

Depresyon Cinsel utanma travmaları

Depresyon cinsel utanma veya başka 5ird aha olabilir

Deri Hastalıkları (AltDeri) Kişiliğe kimliğe tehdit veya pislik travması, fiziksel saldırı.

Deri Hastalıkları (ÜstDeri) Terk edilme, ayrılma, birisini kaybetme, ölüm temalı travmalar,

sevdiğim kişi artık bana dokunamıyor! Bebeklerdememeden kesilme

Dikkat Eksikliği Ayrılık, ölüm, kayıp, taşınma, okul değişikliği, dayanak olarakgördüğün

birinin kaybı

Dikkat eksikliği çocuğun terkedilmesi, kendiniyalnız hissetmesi, birisini kaybetmesi

DİKKAT EKSİKLİĞİ Birisini kaybetmek özlemek

DİL KANSERİ Elde edilemeyen ya da kurtulunamayanbir olay

Dilde Yara Elde edemediği bir şey, kurtulamamak

Dirsek Ağrısı Çaresizlik, elimden bir şeygelmiyor!

Dirsekler performans

DİRSEKTE EGZAMA Hayatındaki birisindenkurtulmak isteme

Disleksi Çok küçük yaşta, anneyle ayrılıktravması

DİSLEKSİ Küçük yaşta ayrılık

Disleksi Erken yaştaki ayrılıktravmaları

DİŞ Diş sorunları genel olarak ısıramamak ile ilgili değersizlik travmaları

oluyor, İstediği bir şeyi elde edemeyince başarısız ve kötühissetme

Diş Ağrısı Isıramama, elde edememe, elden çıkaramama, bir besini yiyememe

Diş Çürüğü Ağıza alamama, koparamama, zorla memeden kesilme,

DİŞ ÇÜRÜMESİ Bir şeyi ısıramamak ile ilgilideğersizlik

Diş Eti Çekilmesi Genelde bir şeyi fiziksel olarak yemek istemek. Elde edememe, birşeyi

çok isteme alamama

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ İstediği bir şeyi yiyememek ısıramamak (mecazi de olabilir) , Ör:

hamileyken canıbalık istemiş ama yemesine izin verilmemiş

Diş eti kanaması Fiziksel olarak Bir şeyi elde edememe (bir yiyecek, sigaragibi ağzına

dokundurmak istediğin birşeyi elde edememe)

Diş etinde kist

Diş gıcırdatma bir şeyi elde edememe

Diş Minesi

Isırma, ısıramama, dişimle tırnağımla kurdum bu işi!ben tuttuğunu

koparan biri değilim!Birşeye sahip olmayı o kadar çok istiyorum ki! Bu

işi de becerememe!

Diş Sıkma Elde edememenin değersizliği

DİŞ SIKMA Elde edememe, Değersizliktravması

Diz performans yapamama, dizi kullanamama, yürüyememeyekarşı kızgınlık

Diz esnek olamama, spor performansı

Diz

Esnek olamama, spor benzeri aktivitelerde performansını beğenmeme,

yürüyerek, merdiven çıkılarak gidilmesi gereken ya da gidilemeyen bir

travma

Diz Ağrısı Gitmek istenilmeyen yere zorlagitme

Diz ağrısı Bacaklarla ilgili performansıyeterince yapamamak

DİZ AĞRISI Bir şeyi doğru yapamamak, Yeterli performansı gösterememek

DİZ KİREÇLENME Diz, bacak, ayak performansdüşüklüğü, Ör : eskisi gibi spor yapamama

DİZDE SIVI KAYBI Diz, bacak, ayak performansdüşüklüğü, , Değersizlik

Dizdeki Sıvı Performansla ilgili

Doğum Lekeleri Hamilelikte yaşanan ayrılık veyasaldırı travması

Doğuştan- BebekliktenGelen

Hastalıklar Annenin hamilelikte yaşadığı aynı temalı travmalar olabilir.

Dolaşım Bozukluğu

Dolaşım bozukluklarının genel travması değersizlik, özdeğer kaybı.

Kendini yeterince değerli ve güçlü hissedememek, beceriksizolduğunu

düşünmek gibi

DONUK OMUZSENDROMU Aileye bakamamak

Dudak Yeme Bağımlılık

E

Egzama

Üst derideki herşey ayrılık travması. Saçlarda egzama büyük birisinin

kaybı. Saçı okşayan anne baba dede. . Ellerdeegzama elini tuttuğun

birinin kaybı. Elin içi; tutamadığı bir şey. Elin dışı itmek istediği şey.

Iyleşme sonrası çıkar mesela sevgiliden ayrılıp başka biriyle

evlendiğinde. Yeni birini bulup rahatladığında. Birisini kaybetme, ölüm,

terkedilme, tek başına bırakılma

Egzama ayrılık, birisini kaybetmek, birisinden ayrılmak istemek

EGZAMA Ayrılık, Kayıp, Ölüm, Terk edilmek, Kurtulmaya çalışmakda olabilir

el – ayak üşümesi Zor bir ayrılık travması, acıduyarak ayrılma

el parmaklarında siğil birisini tutamamak, ölüm deolabilir. Elimden kaydı gitti hissi

El Terlemesi Elle pis bir yere dokunma, elinealma, cinsel travma

EL TERLEMESİ Pis bir şeye dokunmak, Ellereyapılan saldırı

el terlemesi pislik travması, pis bir şeyedokunma

El Titremesi Birşeyi tutamamak, elin havadakalması, ne yapacağını bilememesi,

kalakalma, bir travmada elleri ne yapacağını bilememek, başarısızlık

EL TİTREMESİ

Eller kala kalmış, Eliyle birşey yapamamak, Dona kalmak kendini

koruyamamak, Ör: babasıölmüş, tutamamış eller görevini yapamamış

ya daintihar eden düşen birini tutamamak donakalmak

ELDE AĞRI Tutamadığı bir şey, Ellerinikullanamama

Eller aciz kalmak, tutamamak

Eller Ve Kollar(Kemikler) Kemikler: aciz kalmak, tutamamak, savunamamak, manuel bir işlemi

gerçekleştirememek.

Enfeksiyon – Boğaz Elde edememek

Enfeksiyon – Burun Koku travması

Enfeksiyon – İdrarYolları Alana müdahale, kimliğe öfke

Epilepsi Bir yerde sıkışıp kalma, aşı, sünnet

Epilepsi Hareket edememe, hareketetmenin engellenmesi

EPİLEPSİ Zorla hareketsiz bırakılma, Doğumdan çıkışı zor olmuşolabilir, Zorla aşı

yapılması

EPİLEPSİ Uykuda bir şey yapmaya çalışıyorlar ve sen uyumataklidi yapıyorsun

EPİLEPSİ Seni döverlerken karşılıkverememen, Öfke ve haksızlığa uğramak

Erken Ergenlik Kaybolma travması

Erken ergenlik

Erken Kıllanma Kaybolma travması

erken menapoz ayrılık, ölüm, yada bir erkeğinyarattığı travma

Erken Menepoz Boşanma, ölüm kaybı, terkedilme, erkekle yaşanantravma

ERKEN MENOPOZ Ayrılık, Kayıp, Ölüm, Boşanmak, Terk edilmek, Aldatılmak, Sevgili ya da

eşsorunu, erkek travması, Cinsel travma

Erteleme, Üşenme Mükemmeliyetçilik duygusu. Takdir görememe, değersizlik

F

Faranjit Sindirilemeyen şey. Yutmakzorunda kalıp çıkaramama.

Faranjit Birşeyden kurtulmayaçalışmak istemek

Femur başı, kalça haddinden fazla yük almak, avasküler nekroz gibi dayanılamayacak

kadar yükalmakla ilgili değersizlik

Fibromialji Değersizlik, suçluluk, başarısızlık

Fibromiyalji değersizlik, suçluluk, başarısızlık. Genel yana kısmiolabilir. Piyano

çalamadığın için parmaklarda olabilir.

Fistül Alana yapılan müdahale

Fmf (Ailevi AkdenizAteşi) Başarısızlık

G

Gastrit Genel öfke, sindirilemeyen hazmedilemeyen şeyler, küçükdurumlarda

alana yapılan müdahale

Geçmeyen öksürük alana ve kimliğe saldırı, bronşkaslarının tepkisi

Genital Siğil Cinsel ayrılık

Geniz Akıntısı Alana saldırı, kurtulamama ya dakoku travması

Geniz akıntısı Koku travması veya bir şeyielde edememe

Gezen ağrılar Ayrılık ama bir tarafın fiziksel ağrı çekerken yaşanması. Ayrılırken

birinin kolunu kırmışolması

Gıda Alerjisi Ayrılık travması, gıdayla birliktekoşullama bir bağlantı oluşuyor.

(mesela katkı maddeli bir aburcubur ile ayrılığı koşulluyor)

Gırtlak Adaletsizlik. Bkz. Ağız vegırtlak

Gırtlak adaletsizlik

Gırtlak Kas Şok eden korku

Gırtlak Mukoza Konuşma kaybı

Glokom Çok sert genelde arkadan gelenbir tehlikenin korkusu

Gluten- LaktozHassasiyeti Yüksek ölçüde sindirilemeyenöfke

Göğüs – sol – sağlakbiri için Anne ve çocuk travması

Göğüs – sol – solak biriiçin Baba, eş, kardeş travması, Terk edilme, Aldatılma, Boşanma

Göğüs -sağ – sağlakbiri için Baba, eş, kardeş travması, Terk edilme, Aldatılma, Boşanma

Göğüs -sağ – solak biriiçin Anne ve çocuk travması

Göğüs Kisti Sağlak: sağ taraf baba, eş sol taraf anne çocuk ile ilgili kayıp. Solaklar

için tam tersi

Göz Alerjisi Kayıp

Göz Camsı Cisim Arkadan saldırı korkusu

Göz Kanlanması Görsel ayrılık

Göz Kapağı Düşüklüğü Gördüğü bir seyden zarar gorme, şaşırma, uykusu olup uyanık kalmak

zorunda olma.

Göz KapağıProblemleri Gördüklerim beni çok rahatsız etti. Cok incitici, çok kirliydiler. Bu

görmek zorunda kaldığım şeyi görmemeyi isterdim, kirlendim…

Göz Kayması Bir yere bakmakla oluşan tehlike. Tehlikenin olduğu tarafabakma

göz kayması bir yere bakması engellendi, bakmaması gereken yere bakarken

yakalanma,

Göz Keretakonus Ayrılık, körlük

Göz Kırpma Tik OKB, cinsellikle ilgili travma

Göz Konjonktivit

Göz kapağında yanma, ağrı, kaşıntı, kızarıklık. Görsel ayrılık. Onu bir

daha göremeyeceğim!

Gözlerim hep onu arıyor!

Göz Kornea Kreatitis Güçlü görsel ayrılık. Korneadaödem iltihap ağrı.

Göz Kristalin Görsel ayrılık.

Göz kuruluğu görsel ayrılık, bir şeyi görmekistememek, bir şeyi görememek, görmek

istemediği şeyi görmek zorunda kalmak, görmek istememek

Göz Seyirmesi Bir şeye çok şaşırma, şok olma, ayrıca iyileşme krizi de olabilir.

Göz Tansiyonu Korku, arkadan yapılan saldırı

Göz tansiyonu 1- arkadan gelen tehdit / saldırı 2- görmek istediği şeyigörememe,

yetememe 3- görmek istemediği şeyi görmek.

Göz Torbası Hayatta kalabilmek için görmemecburiyeti. (Baykuş gibi) Soyağacında

maden tünel gece çalışma hatıraları.

Göz Yaşı Kuruluğu Görmek isteyip görememek, görmek istemediğini görmek.

Göz yaşı kuruluğu bir şeyi görememek, bir şeyin görüntüsünden kurtulamamak

Gözde Kaşıntı Görsel ayrılık

Gözde Kitle Kayıp. Sağ=baba eş, sol =anneçocuk solaklar için tam tersi

Gözde Sarı Nokta Çok yüksek korku

Gözde siyah nokta saldırı, şiddet

Grip Koku travması

Grip – Nezle

Koku travması, yılın belli dönemlerinde eski kokuların tetiklenmesi.

İyileşmenin yolu, ben hiç grip olmam inancı, iyileşme hep sıvı ortamda

gerçekleşir. Ödem başağrısı vesümük olarak görülür.

Guatr

Hayır diyememenin sonunda biriken öfke, kendini ifade edememe,

hisler ile ifadeler arasında yaşanan uyumsuzluk. Ben olanlar karşısında

güçsüzüm, tehlikeden kaçacak vaktim yok, hiçbir şey yapamıyorum.

Soyağacında asılma veya doğumda kordon dolanması var mı? erkekler

içinönden gelen tehlike.

Guatr (erkekte) Önden gelen tehlike, Öndengelen saldırı

Guatr (kadında) güçsüzlük, acizlik

Gut Terkedilme ile birliktedeğersizlik

Gül Hastalığı Üst derideki herşey ayrılıktravması.

Gül hastalığı Büyük bir kayıp, dede, anane, babaanne

Güneş Lekesi Ayrılık, dermis ya da epidermisde olmasına bakılır. Epidermisde ise

güneşli bir günde ayrılık travması

H

Hafıza Kaybı Ayrılık, ölüm, kayıp, taşınma, okul değişikliği, dayanak olarakgördüğün

birinin kaybı

halusinasyon cinsel travma

Hapşırmak Koku travması

Hassas BağırsakSendromu Sindirilemeyen büyük öfke

Hassas bağırsaksendromu sindirilemeyen öfke

Haşimato Elde edememe, bir yerden kurtulamama (söz, insan, durum, görev,

hastalık) , ulaşamama (yiyecek de olabilir, Kariyer hedefi, insan ilişkileri,)

Haşimato (guatr) elde edememe, kurtulamama

Haşimato (guatr) Bırakamama, bir yerden gitmek isteyip gidememe

Hemoroid

Sindirilemeyen öfke, alana müdahale. Özellikler çok aşağılık görülen bir

konuda olayısözü hazmedememe. Kadın kimliğine tehdit veya bölgesel

tehdit. Kendini bir yere ait hissedememe, ne iş yapacağını bilememe,

kendini tanıyamama,

Hemoroid çok kötü, alçakça bir konudahazmedilemeyen öfke

Hepatit B C Erkekte: bölgesel saldırı, kadında: kimliğe saldırı

Hıçkırık Ani korku

Hiperaktif Zorla tutulan insan, çıkamayan çocuk, zorla bir yerde kıstırılıp hareket

etmesine izin vermeme.

Hiperaktivite Bir alanda hareketsiz bırakılmak, bir yerde kapalıkalmak, bir şey

yapmasınaizin verilmemesi

Hipermetrop

Uzaktaki sorunu

görememe (uzağa odaklandığı için yakını görme bozuluyor) görsel

ayrılık korkusu, çok yüksek korku, içe dönük kişilertehlikeden

saklanmak ister.

Hipermetrop ( yakınıgörememe) Uzakta gözünden kaçanbirşey nedeni ile üzüntü travma yaşaması. Uzağı

göremediği için

Hipertansiyon ( YüksekTans. )

Sıvı travması. içinde sıvı olan her türlü travma. Sel, su basması,

boğulma, paranın sular seller gibi akması fikri, aşı, serum, hamilelerde

suyun erken gelmesi, korku, yoğun -boğucu stres, böbrek üstü bezi

Hipertroid Umursanmamaya duyulan öfke, yapılan fedakarlıkların görülmemesi,

çabuk olamama kaygısı,

Hipofiz Adenom Genelde çocuk gibi birinebakamama.

Hipoglisemi Çok iğrenilen ve korkulantravma.

Hipotroid

Elde edememek, kurtulamamak. (Tiroksin hormon yetersizliği, kilo

verememek, iyileşme dönemi hedefe ulaşınca hücre azaltma, hormonu

kısma.

Kronikleşirse fazla kilo, hormontakviyesi mecburiyeti. Sağ taraf:hedefe

ulaşmak sol taraf:

kurtulamamak

Hipotroid elde edememe, kurtulamama

Hpv Cinsel travma

Huzursuz BacakSendromu Bir yerde zorla, istemedentutulma, durma

Huzursuz bacaksendromu gitmek istediğin yere gidememe, gitmek istediğinyere gönderilmeme

I-İ

İdrar Kaçırma Kalakaldığı olayda kasların hareketsizliği. Alana müdahale

İdrar Tutamama Alana müdahale, hobisine ya daalanında iyi olduğu konuya müdahale,

bu alana yapılan saldırı, rakip.

idrar yolu alana yapılan müdahale, kimliğe saldırı

İlik Kanseri Değersizlik

İlik kanseri değersizlik

İltihaplı EklemRomatizması Değersizlik, suçluluk, başarısızlık

İnce Bağırsak Sindirilemeyen besin, söz, öfke.

İnfertilite Ölüm, kayıp, kadının erkeğefinansal veya gücüne güvenememesi

İnsülin Direnci Kadın= tiksinilen, iğrenilen korkulan, erkek=uzun süre zorladayatılan

duruma direnme

insülin direnci -erkekte uzun süre direnmek, bir şeyinolmaması

İris Işık parçalarını görememek, kaçamamak. Ona göz kulak olamadım,

görüşüm yetersiz kaldı, keşke bunu görmeseydim, gözümün önünde…

İshal Öfke veya iyileşme krizlerindegörülür.

İstemsiz Hareketler Donakalma

İşitme Kaybı

Sol kulak: zorla bir şey dinlemek, duymak istemediğin ama duyduğun.

Sağ kulak: duymak isteyip duyamadığın, önemli bilgiyi duyamama ya da

sesten kurtulamama. Duyduğuma inanamıyorum, bu kabul edilemez. .

Bu beni tehdit ediyor!

J

K

Kabızlık Sindirilemeyen öfke

Kabızlık sindirilemeyen öfke

Kafa Entelektüel değersizlik

Kafa – baş entellektüel değersizlik

Kafada KemikBüyümesi Entelektüel değersizlik

Kalça Romatizma Cinsel değersizlik

Kalın bağırsak kanseri sindirilemeyen öfke

Kalp Çarpıntısı Kalp krizi geçirme korkusu

Kalp Damarları -Arter Özdeğer kaybı,

Kalp Kası Aşırı genel stres

Kalp Krizi

Bölgesel tehdit, incinme, cinseltravmalar, iş hayatında yaşananiflasi

işten çıkarılma. (bölgeniz olarak algıladığınız her şeye gelen tehdit)

stresin aniden ortadan kalkması ile iyileşme krizi.

Kalp Ritim Bozukluğu Genel bir korku

Kalp Zarı (Perikart) Kalbe fiziksel saldırı tehdidi. Beni kalbimden vurdular!

Kalbime bir ok saplandı! Sankibeni kalbimden bıçakladılar!

Kamburluk Değersizlik, suçluluk, başarısızlık. Arkada destek olarak gordugun

kisilerin olmamasi yada hayal kirikliginaugramak bu konuda.

Kan Damarları Özdeğer kaybı

Kan Şekeri Düşüklüğü Korkma, iğrenme, tiksinme

Kanser Beynin takılarak tehlikeye karşıkapasiteyi uzun süre ve yüksek şiddette

arttırması

Kansızlık Değersizlik

Kansızlık değersizlik

Kansızlık değersizlik, suçluluk, başarısızlık

Karaciğer Açlık tehlikesi, beyinde açlık tehlikesini tetikleyen herşey. Değişime

direnç gösterme, öfkekızgınlık, içerleme duygusu

Karaciğer Yağlanması Açlık travması

Karın Zarı (Periton) Göğse fiziksel saldır tehdidi. Göğsüm sıkışıyor! Bu konumuiçimi

daraltıyor!

Karın Zarı Tüberkilozu Göğüse ya da karna fizikselsaldırı tehdidi

Kas Hastalığı Büyük deprem

kas hastalıkları dona kalma, kararsız kalma, hareket edememe

Kas Kaybı

Değersizlik, başarısızlık, layık olmadığını düşünme, bacaklarınıkullanarak

birşeyden kaçamama, kollarını kullanarak bir şeyi tutamama, itememe,

uzaklaştıramama, sağlaklar için sağ: baba, eş, kardeş, iş travmaları. Sol:

anne çocuk travmaları

kas seyirmesi dona kalınan, kararsızkalınan olaylarla ilgili

Kasık Kemiği Cinsel değersizlik

Kaslar Hareketle ilgili özdeğer kaybı

Kaş Yolma Cinsel travma

Kaşıntı Güvenli alanından ayrılma, sevdiğin birinden ayrılma, sevdiğin yeri

terketme, biribikaybetme, pislik travmaları

Katarakt Görsel ayrılık, onu bir daha göremeyeceğim. gözlerim hep onu arıyor.

Onu görmeden nasılyaparım.

Katarakt Ayrılık, yüksek bir korku, görselgörememe

katarakt Görsel ayrılık, çok büyük birkorku

Kaygı Bozukluğu Bayılma, kontrol edememe, cinsel utanma

Kaygı bozukluğu kontrol edilemeyen birdurumla ilgili travma

Kekemelik

Algılanamayan korku, ani bir korku, konuşulamayan içte kalmış sözler,

ağlamasına izin vermeme, travma hatırlanmıyorsa kekemeliğe olan

kızgınlık temizlenir.

KEKEMELİK Bir yerde kilitli kalmak, Büyükbir korku, Konuşulmasına, ağlanmasına

izin verilmeyen ya da herhangi bir travma

Kellik Birisini kaybetme, ayrılık

Kemik Erimesi

Değersizlik, özgüven eksikliği, işe yaramama düşüncesi, suçluluk,

başarısızlık, kadınsı hissedememe, başkalarını dahaiyi bulma, güçlü

hissedememe.

Kemikler Özdeğer kaybı. Kendini yeterince güçlü ve değerli hissedememe,

becerksiz, yetersiz, başarısız hissetme. Sağlak; sağ: baba, eş, kardeş, iş

travmaları. Sol: anne çocuk.

Kepek Birisini kaybetmek

Kıkırdak

Özdeğer kaybı. Kendini yeterince güçlü ve değerli hissedememe,

becerksiz, yetersiz, başarısız hissetme. Sağlak; sağ: baba, eş, kardeş, iş

travmaları. Sol: anne çocuk.

Kıl Dönmesi Ayrılmak isteyip ayrılamama, bırakmak isteyip bırakamama.

Kılcal Damar Değersizlik

kılcal damar iltihabı-schamberg Damarlar değersizlik hattaileri seviye özdeğerkaybı

Kısırlık Kayıp, ölüm, terkedilme

Kısırlık Birisini kaybetmek, tek başına kalmak, ölüm, ayrılık, terkedilmek

Kilo

Taciz, terkedilme, aldatılma, mekan değişikliği, ayrı kalmak, kaybetmek,

artan sorumluluklaralanı doldurma çabası, kendine öfke, bağımlılık

hakedilmeyen kilo=öfke

Kilo alma

İki kişi arasında kalıp iki tarafıda idare etmek zorunda kalmak, cinsel

utanma travması, bulunduğu makamıdoldurma, kıtlık bilinci, güçlü

olmak, zorlukları bu şekilde atlatmak, sevgisizlik, desteksizlik

Kireçlenme Değersizlik, suçluluk, başarısızlık

Kireçlenme Değersizlik

Kireçlenme Değersizlik, suçluluk, başarısızlık

Kirpik Beyazlaması Kaybetme, ölüm

Kist Sağlaklar için; sağ=baba, eşsol=anne, çocuk

Koah Çok ciddi ölüm korkusu

Koku Alamama Travma sırasında kokuhissetmek.

Kolesterol Alana yapılan müdahale

Kolesterol alana yapılan müdahale

Kollar Ve Eller

Fiziksel olarak veya mecazi bircismi, insanı tutmayı başaramamak, kendi

elleri ve kollarıyla korumayı başaramamak, bir şeyi (fizikselveya mecazi)

elleriyle uzağa iletememek

Kolon Kalın Bağırsak Bir olayı, konuyu, sözü, parçayıhazmedememe, sindirememe, içine

oturma, ağırına gitme.

Kolon Kanseri Sindirilemeyen öfke, iğrenç, küçük düşürücü, pis bir konudaaşağılık bir

şey yapılmış.

KonsantrasyonBozukluğu Ayrılık, ölüm, kayıp, taşınma, okul değişikliği, dayanak olarakgördüğün

birinin kaybı

Konuşma Bozukluğu Ağlamaya izin verilmemesi

Kornea Görsel kayıp

Koroner arter

uzun süre efor sarfedilme döneminde damarların kapasite artırımından

incelmesi sonucu iyileşmedönemi kalınlaştırılmaya çalışılırken

gereksizce daraltmış olması

Kronik faranjit Bir şeyi yutmak istememek, bir şeyi hayatına almak istememek

Kulak İŞİTMEYLE İLGİLİ TEHDİT, DUYMAK İSTEMEME

KULAK SAĞ İŞİTMEKAYBI Duymak istediği bir şeyiduyamamak

Kulak Ağrısı – OrtaKulak

Duymak isteyip duyulamayan şeyler, duyulan bir sesten kurtulamama,

sesi duyabilmek ya da kurtulabilmek için hücre üretimi. Çocuklarda

kavga eden, bağıran anne baba. Duyduğuma inanamıyorum! Bu beni

tehdit ediyor! Hayatım için korkuyorum! Kulaklarımdan birtürlü

gitmiyor.

Kulak ağrısı(çocuklarda) duymak istediği bir şeyi duyamamak, duymak istemediği bir şeyi

duymakzorunda kalmak

Kulak Altı TükürükBezleri İçeri almak ya da dışarı atmak

Kulak Çınlaması Travma boyunca ses olması. Okötü haberi alırken ortamdan duyduğun

ses gibi

Kulak çınlaması travma sırasında beyin oanda duyduğu sesi bastırmaya çalışıyor.

KULAK ÇINLAMASI Travma esnasında duyulansesi bloklama

Kulak Kaşıntısı Sesini özlediğin birini duyamama, sözel saldırı, küfür, cinsel saldırı

KULAK KAŞINTISI Sesini özlediğin kaybettiğinbirisi ile ilgili

KULAK MANTARI Söylenilen kötü pis bir söztelefonda da olabilir

KULAK SOL İŞİTMEKAYBI Duymak istemediği bir şeyiduymak (küfür, hakaret vs

Kulak VestibülerSistek bkz. Vertigo

Kulakta Mantar Duymak istemediği saldırı, pislik

Kurdeşen Birini kaybetmek

Kurdeşen Ölüm, kayıp. Özlemek, görememek

Kuru Öksürük Alana müdahale

Kuşing (Cushing) Sendromu Kaybolma,

Kuyruk Sokumu Çocuğa bakamama

Kuyruk sokumu Cinsel değersizlik, kimliksel değersizlik

Kürek kemiği ağrısı aileye bakamama tarzı birtravma

Kürtaj Suçluluk duygusu bebekleyüzleşmek gerek

L

LDL yükseklği iyileşme döneminde ortaya çıkan durum

Leğen Kemiği Cinsel değersizlik

Leğen kemiği, kasıkkemiği cinsel değersizlik

Leğen kemiği, kasıkkemiği

Lenf Kanseri Değersizlik

Lenf Ödem Değersizlik, suçluluk, başarısızlık, çirkinlik

Lenfler

Özdeğer kaybı, başarısızlık, suçluluk, işe yaramama, bedeninbir

bölümünün işe yaramaması, gereksiz, vaciz işe yaramaz biri gibi

hissetmek.

Lenfoma

Daha ağır özdeğer kaybı, başarısızlık, suçluluk, işe yaramama, bedenin

bir bölümünün işe yaramaması, gereksiz, vaciz işe yaramaz birigibi

hissetmek.

Liken Ayrılık, değersizlik

Lösemi Değersizlik, başarısızlık, rezilolma, suçluluk

Lösemi Başarısızlık, suçluluk, değersizlik

Lupus Ayrılık

Lupus ayrılık

M

Makat Çatlağı Alana müdahale, fiziksel düşmesonucu da olabilir

Manik Depresif Cinsel travma.

Mantar/Ayak Mantarı/Tırnak Saldırı, pislik travması, pis biryere basma, tiksinme

Meme Eş, yuva, çocukla ilgili tehdit (endişe, tartışma) beslemeendişesi

Meme Kanseri

Sağlaklar için; sağ göğüs= babaeş kaybı, %70 eşten ayrılma, aldatılma.

%30 iş ya da baba ileilgili sorunlar. sol göğüs=anne, çocuk kaybı ve

sorunlar.

Solaklar için tersi

Meme Kanseri Duktal Ayrılık korkusu, bir yakınıkaybetme

Menapoz

Meniere (İç KulakTansiyonu) Düşme, iflas etme, ya da bunlarıgörme, tanık olma

Menisküs Dizde yetersiz hissettiğinizdurum. . spor vs

Menopoz Anne-baba travmaları, kayıp

Mesane Mukoza Bölge alan işaretlemezorunluluğu

Mide Genel öfke, sindirilemeyenhazmedilemeyen şeyler

Mide Alana müdahale

mide ağrısı sindirilemeyen öfke

Mide İltihabı Sindirilemeyen öfke

Mide Kanaması Sindirilemeyen öfke

Mide kanaması alana yapılan müdahale, kimliğe yapılan müdahale

Mide Mukoza Bölgesel çatışma korkusu, öfkesi

Mide Spazmı Alana müdahale

Mide Ülseri Alana müdahale, hazmedememe

Migren

Herşeyin iyileşmesi olabilir. Beyindeki ödem sorunun iyileştiği anda

ortaya çıkar. Mesela hafta sonu migreni gibi. H. içi iş stresi hafta sonu

stres bitince iyileşme için beyin ödemyapar. O da migrendir.

Misofonia – ağız şapırtısından

nefretetme

Travma anında ağız

şapırtısına maruz kalma

Miyom hamile kalamama, kadınlıklailgili bir travma, değersizlik

Miyop – uzağıgörememe Yakında olan bir şeyi görememe, görsel ayrılık yadaçok büyük bir korku,

yakını görememek, görmek istememek

Ms

Dona kalma, sıkışma, elde edememe, bacaklarda: kararsız kalma,

nereye gideceğini bilememe, boyun: bakakalma, eller: tutamama, kol:

kendini savunamama, omuz sırt: kaçamama, yoldan çekillememe, yüz:

utanma, rezil olma

Ms donakalma, ne yapacağınıbilememe, kalakalma

N

Nefrotik Sendrom Yalnız bırakılma, terkedilme, babasını kaybetme, sıvı travması

NEVRALJİ Birisini kaybederken acıçekmek

Nodül Elde edememe

Nöropatik Ağrılar Ayrılık, ayrılık anında fiziksel bir ağrı, acı yaşanıyor, beyin bu durumda

cilt yerine kemik zarınıetkiliyor.

O-Ö

Obsesif Utanma, utandırılma

Okb Cinsel utanma travmaları

OKB Cinsel utanma travması

Omuz Ve Sırt Kasları Kaslarda: yeterince hızlı birşekilde yana doğru hareket edememe

Omuz Ve SırtKemikler Aileye bakamama, suçluluk

omuzlar aileye babamama suçluluğu, kötü spor performansı

Oniki ParmakBağırsağı İş, eş, akraba, çalışanlarla ilgili yaşanan durumu hazmedememe, çok

sinirlenme. Sindirilemeyen öfke. Sinirden midem kasılıyor!

Orta Kulak İltihabı Sağ=birşeyi duymak isteyip duyamama. Sol=birşeyi duymakistememe

ama maruz kalma

Otizm Büyük travmatik ve sert korku

OTİZM Büyük korku (aşı korkusuzorla aşı yaptırmaya çalışmak)

Ödem Geride kalma, tek başına bırakılma, yer değiştirme, Güveniyitirmek,

birini kaybetmek, güvenli bölgeden çıkma

Öfke Şiddet Kendine duyulan öfke, başkasınaduyulan öfkeden dolayı kendine öfke

Öksürük Kuru Bölge tehditi, isteyip ayrılamama, bırakmak isteyipbırakamama

Öksürük Sürekli Bronş kaslarının bir programı. Erkeklerde alana yapılan saldırı,

kadınlarda kimliğe yapılan saldırı

P

Panik Atak Nefes alamama, sıkışmak, bayılmada ayılamama, kalp krizikorkusu,

deprem

Panik atak nefes alamama, boğulma

Pankreas

Kavga edilmesi gereken büyük tehdit. Aileyle tartışma, aileden destek

görememe, aileden maddikonuda desteklenmediğini hissetmek, vaat

edilen veya hakkı olan şeyi alamamak, maddi sorunları hayati tehlike

olarak algılamak, miras kavgaları, parasızlık korkusu, anlaşmazlıklar

Pankreas Alfa Hücreleri – Düşük

KanŞekeri

Korku, tiksinti yaratan tehdit. Birini iğrenç, korkunç, tiksindirici bulma,

tehdit olarakgörme, ani kan şekeri düşmesi

Pankreas Beta Hücreleri-Yüksek

KanŞekeri

Direnç gösterilmesi gereken tehdit. Kan şekeri artışı. Kişiye ya da

tehdite teslim olmama, savaşma, mücadele etme isteği, direnç,

insülinde azalma, şekerdeyükselme

Pankreas İltihabı

Bölgesel tehdite yönelik öfke. Bana ait olanda başkasının gözü var.

Alanım başkasına devredildi. Sahip olduğum mevki tehlikede. Bana

karşı adaletsizlik yapılıyor. Bana ait olan şeyi benden aldılar. İznim

olmadan bana bunu nasıl yaptılar

Pankreas Kanseri kavga edilmesi gereken büyük bir tehdittir. Miras olayları özellikle ve

aile ile ilgilianlaşmazlıklar.

Pankreatit Parasal paylaşımlarla ilgilibüyük öfke

Paranoya Cinsel travma

Paratiroit Bezleri Elde edememe veya elden çıkaramama. Buna ihtiyacımvar! Onsuz

yapamam! Keşkegitse!

Parkinson Dona kalma, işe yaramama, değersizlik

Parkinson Karar verememe, donakalma

Parkinson donakalma, elleri kullanamama, tutamama, koşamama, kaçamama

Parmak emme ayrılık travması, Annedenayrılma, memeden erken ayrılma gibi

Penis Üreme tehditi

Polikistik Over Birisini – birşeyi kaybetmekten korkma, terkedilme. Sağlaklar için

sağ=baba, eş sol=anne, çocuk

Polikistik over birisini kaybetmek, kaybetmekorkusu

Polikistik over (sağ-sol) ölüm, kayıp veya bunlardankorkmak

Polip Cinsel travma

Prolaktin (Süt Hormonu)

Hormonu

Çocuğunu ve cocuk gibi gördüğün birinden ayrı kalma, bakamama,

görememe

Prostat

İktidar kaybı, cinsel değersizlik. Özdeğer kaybı Erkek gibi hissedememe,

emekli oldum, kendimi yaşlı ve işe yaramaz hissediyorum! Ailem beni

evin direği olarak görmüyor!

R

Rahim Çocuk doğuramama, çocuğa giden yolda bir sorun yaşama, çocuk

yapmakla ilgilibir sorun

Rahim Cinsel travma, özdeğer kaybı, üreyememek, çirkinlik travması

Rahim Ağzı (Ülser, Adetten

Kesilme, Tümör)

Bölge kaybetme, cinsel travma, cinsel çirkinlik travması, cinsel

terkedilme, sevgilimden, eşimden ayrıldım! İğrenç bir adam bu! Bu ilişki

iğrenç gidiyor! Beni kullandı ve çekipgitti! Bu adama güvenilmez!

Bundan çocuk doğrulmaz!

Rahim Büyümesi İlişkilerle ilgili travma, çocukyapamama

Rahim Döl YatağıBorusu cinsel travma, çirkinlik travması, iftiraya uğrama, kadınlığı ile ilgili

dedikoduya maruz kalma gibi utanç duyma.

Rahim DuvarıKalınlığı Erkekle ilgili travma

Rahim Kasları Özdeğer kaybı, hamile kalamama, düşük yapmakorkusu,

Rahim Miom İlişkilerle ilgili travma, Hamileliği önleyecek herhangibir travma,

Rahimde Miyom Bir kadının cinsellikle ilgiliperformansı ya da çocuk doğurma ile ilgili

yaşadığı sıkıntılar. Erkeklerle ilgili yaşadığı tüm travmalar.

Rahimde miyom Cinsel değersizlik, kadın olarak kendini değersiz hissettiği travmalar,

kadınlığıreddetme ve kadınlığa kızgınlık

Rahimde Polip İlişki ile ilgili sorun yaşamak

Reflü Genel öfke, sindirilemeyenhazmedilemeyen şeyler

Rektum Özellikle çok aşağılık görülenkonularda bir olayı, sözü hazmedememe,

basit programlarda hemoroid

Rektum Mukoza

Kadın kimliğine veya bölgesel tehdit, kendini bir yere ait hissedememe,

kimliksiz hissetme, ne iş yapacağını, ne yapacağını bilememe, kendini

tanıyamama, hemoroit ve ağrılıülser.

reno soğukta yaşanan bir travma

Retina Arkadan saldırı korkusu

Romatizma

Değersizlik, başarısızlık, suçluluk. Bazen kişinin genelpsikolojisiyle ilgili,

bazen de belli bir organın başarısızlığı. Örn. Bacaklarını kullanamıyorsun

iltihaplı romatizma oluyor.

Romatizma değersizlik, suçluluk, başarısızlık

Romatoit Atrit Değersizlik, başarısızlık, suçluluk.

Rose – gülyanakhastalığı ayrılık, birisini kaybetme

S

Saç beyazlama ayrılık, kayıp, ölüm

Saç Beyazlaması Büyük birini kaybetme

Saç Dökülmesi Ayrılık

saç dökülmesi ayrılık travması

Saç Koparma Cinsel travma

Saçkıran Kaybetme, ölüm, büyük birinikaybetmek

saçlı deride egzama Büyük bir kayıp, dede, anane, babaanne

Saçta geçmeyenegzama çok büyük birisini kaybetmek

Safra Kesesi

Bölgesel tehdite yönelik öfke. Benim alanımı nasıl işgal ederler!

Rekabetten bıktım burası bana ait! Kişisel sınırlarımihlal ediliyor!

Betim benzim attı!Sinirden sapsarı oldum! Sinirdenpatlayacağım!

Kadın: kimliğe tehdit. Erkek: bölgesel tehdit.

Safra Kesesi Polipt Alana müdahale

Safra Taşı Fiziksel ya da psikolojik, alanayapılan müdahale

safra taşı kimliğe yapılan saldırı

Sağırlık Reddediş, inatçılık, tecrit, işitmek istemediğin sesleriduymak, istediğin

sesleri duyamamak.

Saldırı Sözel veya fiziksel bir saldırı ilekarşılaşma

Sarı nokta – göz çok büyük bir genel korku

Seboreik Dermatit Ayrılık

Sedef Kayıp, terkedilme

Sedef Romatizması Ayrılık, kayıp değersizlik hepsibir arada

Seğirme Donakalma, önce orası donduiyileşti ve seğiriyor.

Selektif Mutizm Ses travması

Selülit Çirkinlik, uzun süre hareketsizlik(mecazi)

Servikal Distoni Karar verememe, arada kalma, kafayı çevirememe, kaçamama

Ses Kısılması Söylemek istediği şeyi söyleyememek, söylemeyle ilgilitehlike.

Sese Karşı AşırıDuyarlılık Travma anında, ortamdaki sesitravma ile eşleştirme, sesten

hoşlanmama

Siğil

Ayrılık travması,

ayakta: istemediği halde bir yerden ayrılmak zorunda kalmak. Elde:

istediği bir şeyi ellerinden kaçırmak, ulaşamamak, birisini kaybetmek,

tutamamak

Sinir Sıkışması Değersizlik

Sinüzit Genelde koku travması

Siroz Alana yapılan müdahale (açlıkkorkusu da olması gerekir- karaciğer)

Siroz açlık, aç kalma korkusu, iflasetme, işten atılma, parasiz kalma, nasil

geçinecegi ile ilgili endişe duyma

Sisli Beyin Ayrılık, ölüm, kayıp, taşınma, okul değişikliği, dayanak olarakgördüğün

birinin kaybı

Sistik Alana yapılan müdahale

Sivilce O bölgeye yapılan saldırı (fiziksel-psikolojik) ya dapislik, rencide edilme,

Siyatik Değersizlik

Skleroderma Ayrılık, değersizlik

Skolyoz Değersizlik, ağır rezil olma, suçluluk, başarısızlık

Skolyoz merkezi rezil olma, değersizlik

Skolyoz Değersizlik, kişiye yapılan aşağılama

Sosyal Fobi Cinsel travma

Sperm Azlığı Kayıp

Sürekli İshal Sindirilemeyen öfke

Sürekli üşüme soğukta yaşanan bir travma

Sürekli yalansöylemek cinsel travma

Süt Bezlerinde Sorun Evin içinde bir sorun var.

Ş

Şaşılık Bir yere bakmaya izin verilmemek, bir yere baktığı içinzarar görmek.

Örn. Kopya çekenbirini dayak yerken görmek

Şaşılık bir yere bakmaya izin verilmemesi, bir yere bakmakistememek, bakmak

zorunda bırakılmak, baktığın için suçlanmak.

Şeker hastalığı(erkekte) istemediği halde bir şeyiyapmak zorunda kalmak

Şeker hastalığı(kadında) iğrenilen, tiksinilen, korkulanolay

Şişkinlik – Gaz Çok ciddi bir öfke

Şişmanlık Az Yiyerek

Birisini kaybetme (anne baba) taşınmak, okul-şehir-iş- ülke değiştirmek,

ayrılmak, terkedilmek, yalnız kalmak, dışlanmak, güçlü olmak, güçlü

görünmek (makam doldurmak için, iyi bir anne olmak için, dayak yediği

için) cinsel taciz, tecavüz (çirkin olursam bir dahayaşamam)

Şişmanlık Çok Yiyerek

Kendine duyulan öfke, başkasınaduyulan öfke, bağımlılık ve koşullanma

(belli bir saatte yemek, sevdiğin pastanenin önünden geçerken yemek)

bir olaydan sonra yemeye başladıysan o olayın travması

(şişmanlamadan 6ay- 1 yıl öncesinde ne oldu? )

Şizofren Genelde cinsel travma

T

Takıntılar Cinsel utanma travmaları

Takıntılar cinsel utanma travması

Tansiyon sıvı travması ya da çok büyüköfkeye neden olan stres

Tavuk karası – göz görsel ayrılık, birisinikaybetmek

Tekik Parmak Elleri kullanamama ile ilgilideğersizlik

Tembellik, çalışmamak Geçmişte bir başarısızlıktravması

Tendonlar

Özdeğer kaybı. Buna layık değilim! Bunu beceremem!Herkes benden

daha iyi! Yeterince hızlı değilim! Buna kabiliyetim yok! Sportif

sakatlanmalar, nekroz, tendon kopması, doku onarımında şişlikağrı

Tenisci Dirseği Kolunu yeterince kullanamama

Testisler Şiddetli kayıp

Tırnak Bozukluğu Pislik

Tırnak mantarı pislik travması

Tırnak Yeme Cinsel travma, otoriteye karşıkoyamamak, kendini ifade edememe.

Tırnak yeme

kendinden büyük birine karşıgüçsüz kalmak (genel bağımlık çalışması

ile çözülebilir)

Tietse Sendromu

(GöğüsKafesi Ağ. ) Ağır gelen olaylar, mecaziolarak yükü kaldıramamak

Tikler Cinsel travma veya donaklama

Tip1 Diyabet Kadın= tiksinilen, iğrenilen korkulan, erkek=uzun süre zorladayatılan

duruma direnme

Tiroid Elde edememe, elden çıkaramama, söyleyememe, konuşamama

Tiroid Bezler

Elde edememe, ya da elden çıkaramama (söyleyememe, konuşamama)

. İstediklerimi eldeedemiyorum! Dile getiremiyorum! Anlatsam da

anlamazlar! Leb demeden leblebiyi anlasalar! Elden çıkarmak

istiyorum, atamıyorum! Fiziksel olarak kaçıp kurtulmak isteme. Sağ:

hedefe ulaşamama. sol: kurtulamama stres dönemi: saç dökülmesi,

adet düzensizliği, iştah artışı – kilo kaybı, hızlı metabolizma, yorgunluk,

hipertroit. iyileşme dönemi: haşimoto, hipotiroit

Tiroid Kanallar

Güçsüzlük, acizlik, kontrolü kaybetmek, kontrolü elinde tutma çabası.

Güçsüz kaldım!Acizim! Çok zavallıyım!

Kontrolü kaybettim!

Tiroid Kanseri Elde edememek

Toplum içindekonuşamama Cinsel utanma travması

Topuk ağrısı ileri gidememe

Topuk Dikeni Bir yere hızlıca gidememe. Yanlış gittiğini düşünme, olayların çok hızlı

ilerlediğini düşünme, anne ile birlikte olmaisteği

Topuklar Yeterince hızlı olamamak, acilbir duruma yetişememek

Topuklar Yeterince hızlı olamamak, ilerigidememek

Troid elde edememe, kurtulamama

Troid Bırakamama, bir yerden gitmek isteyip gidememe

Trombosit Değersizlik, suçluluk, başarısızlık

Tükürük Bezi Elde edememe, kurtulamama

Tüylenme Kaybolma, utanma

U

Uçak Korkusu Uçakta yaşanan korku, tehlike, kapalı kalma korkusu, klostrofobi

uçuk elde edilememe, kurtulamama, kurtulunamayan bir şey

Unutkanlık Ayrılık, ölüm, kayıp, taşınma, okul değişikliği, dayanak olarakgördüğün

birinin kaybı

Unutkanlık Birisini kaybetme

Uyku Apnesi Uykuda yaşanan travma, uyurken gelen kötü haber.

Uyku apnesi nefes alamama, uykudayaşanan bir travma

Uykuda Kasılma Kararsızlık

Uykusuzluk Korku, suçluluk, hayat sürecinegüvenmemek, gece travması

ülser alana yapılan müdahale, kimliğe yapılan müdahale

Ülseratif Kolit Alana müdahale

Ürtiker

Kayıp, Anne ile ayrılık (süte bağlı ise muhtemelen emzirilenbir bebeğin

anneden ayrı kalıp, travmasını yaşarken annenin gelip ağlayan çocuğu

emzirmesiile travma ve sütün koşullanması sağlanıyor)

Üst omurga- skolyoz -ankilozan

spondolit vb aşağılanma, değersizlik

Üşüme Stres dönemi. Hiç bitmeyen birtravma beyin çözemiyor ya da soğuk bir

yerde kalmak

Üveit – Göz Görmek istemediğin bir şeyi görmek, , istemediğin bir görüntüye maruz

kalmak

V

Vajinal Akıntı- Bartholin Bezleri Vajinal kuruluk travması. Cinselilişkiye girememe

Vajinal Mantar O bölgeye ait pislik hissiyatı, cinsel saldırı

Vajinusmus Cinsel taciz, baba baskısı, doğum videoları izleme, ilk gecekorkuları

Varis

Belli bölgenin çirkinliği, bacaklarda ise uzun süre belli biryerde tutulup

atıl kalması, bulunduğu durumdan nefret etmek, cesareti yitirmek, aşırı

yük taşıdığını hissetmek

Varis (Venözyetmezlik) Çirkinlik travması, bacağın çirkin olduğunu düşünmek, değersizlik,

Direnmek zorundakalmak ve bacaklarını beğenmemek

Vertigo Deprem, kendisini veya başkasını düşerken görme, maddi anlamda

düşüş, tirbülans, araç devrilmesi, denge kaybı

Vitiligo Sert ayrılık travması

vitiligo ayrılık, ölüm, birisinden ayrıkalma

Vitiligo bir anda, biri tarafından terk edilme, İstenmediğini hissetme. Ani ölüm

de olabilir.

Y

Yağ Bezesi Değersizlik

yağ bezesi

Yağ Dokusu bkz. Selülit

Yakını Görememe Uzakla, gelecekle ilgili uzağıgörememe, ayrılık

Yalan Söyleme Cinsel travma

Yeme Bozukluğu Şişmanlık, çirkinlik, cinselutanma

Yemek Borusu Bir şeyi tam elde etmişken elinden alınması. Asla vermekistemiyorum!

Elimden aldılar!

Yorgunluk (Kronik) Kaybolma travması

Yumurta RezerviAzlığı Birini kaybetme

Yumurtalık kisti Ölüm ve kayıp

Yumurtalık Kisti -Kanser

Yakın birisini kaybetmenin yarattığı şiddetli derin travma. (anne, baba,

bebek, cocuk, evcilhayvan, dost) bu kayıp beni yaraladı! Darmadağın

oldum!

Hiçbir teselli fayda etmiyor! Düzensiz adet ya da adetten kesilme.

Östrojen azalması. Nekroz onarımı amacıyla yumurtalık kisti, kistin önce

su ile dolması, sonrasında fazla östrojen üretilerek kadının daha genç

görülmesinin sağlanması. kistin 9 ay sonra katılaşmas

Yumurtalık kisti (sağ-sol) ölüm, kayıp

Yumurtalıklar Yakın birini kaybetmenin yarattığı şiddetli ve derin travma

Yüksek Ateş İyileşme krizi

Felci

Rezil olma, yüzünün bir reaksiyon gösteremeyecek kadarkararsız

olması, savaşıp ya da kaçamadığı için ölü taklidi yapması. Yüzümü

kaybettim!

Kendimi aynada tanıyamıyorum! Beni rezil ettiler! Ne yüzle insan içine

çıkarım!

Yüz kemikleri görsel yada itibar (Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu,

saygınlık, prestij) ile ilgili değersizlik

Yüzde kızarıklık, kılcal damar birisini kaybetme

Yüzde sivilce yüze yapılan saldırı, fiziksel yada bakışla, lafla, küfürle vs.

Z

Zatürre Alana yapılan müdahale, terk edilmek veya tek başına kalmak korkusu

Zona Saldırı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.